Skorstenen – ditt hems lunga

 

Ventilationen och därmed skorstenens funktioner, har stor betydelse för luftomsättningen i en byggnad. En skorstens uppgift är att leda ut rökgaser och föroreningar som bildas vid förbränning från spisar och ugnar, och samtidigt leda in ny förbränningsluft. Ofarliga föroreningar i våra bostäder kommer från matlagning, djur och rengöringsmedel, men det finns 600px-zuerich_aubrugg_heizkraftwerk_kaminockså skadliga partiklar som människan andas in. Mögel och rökning är exempel, och det allvarligaste, radon. Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium faller sönder, och finns i marken under våra bostäder och byggnader. Om husets grund är otät kan luft med olika grader radon ta sig in. Halterna är oftast höga i källare och äldre byggnader, eftersom man i modern tid mäter halterna radon innan man bygger på markplan. En av de allvarligaste hälsoriskerna med radon är att det tros orsaka runt 500 fall av lungcancer varje år. Man har även påvisat ytterligare ökningar mellan rökning inomhus och radon i samband med lungcancer, med 25 % förhöjd chans att drabbas av sjukdomen. Att mäta halten radon genom en radonmätning kan göras på flera olika sätt beroende på vilken typ av bostad eller byggnad det handlar om. Arbetet kan utföras av en fackman eller av dig själv.  

Många skorstenar idag består av betong, vilket i sig kan avge radon. Alla byggnadsmaterial som baseras på sten avger små mängder radon, medan vissa betongmaterial som förr användes i bland annat ytterväggar kan orsaka högre radonhalter. Att byta ut byggnadsdelar bestående av betong kan sänka dina radonhalter, och den allmänna ventilationen i huset påverkar även det hur höga halterna av radonet blir.

På Fishers mureri är man specialiserad på att bygga nya skorstenar och renovera äldre. Här kan du som kund välja att få din nya skorsten tillverkad i tegel, blocksystem eller rostfritt rör. Din befintliga skorsten renoveras med flexrör eller dragbruk. Tegel är ett konstgjort byggnadsmaterial och kan bestå av sand, halm och bränd lera och är ett mycket bra material för din skorsten med syfte att förebygga höga radonhalter.

Leave a Reply

mts_schema