Risker i byggnader och strukturer

Då alla människor över hela jorden bor under ett tak är säkerhet i byggnader primärt. Det har aldrig funnits så många och så stora byggnader som det gör idag, se bara på följande statistik:

  • Över sex miljarder byggnader existerar sammanlagt.
  • Burj Khalifa sträcker sig 828 meter i höjd.
  • I USA byggs det över en miljon byggnader per år.

Den vanligaste orsaken till att byggnader förstörs och kollapsar beror varken på kunskapsbrister, naturkatastrofer eller tekniska begränsningar. Snarare beror den största risken på mänskliga faktorer, det vill säga misstag gjorda av personer som varit involverade i planeringen och konstruktionen. I själva verket visar forskning på att den viktigaste förklaringen till nästan alla strukturfel beror på mänskliga misstag. Misstagen påskyndar belastande faktorer i miljön och dessa redovisas härnäst.

3 faktorer som belastar byggnader

Ett oundvikligt faktum är att oavsett hur säkra byggnader är kommer de med tiden förstöras. De faktorer som bryter ner och förstör byggnader kan delas upp i tre kategorier: användning, belastning och miljö. Dessa belastande faktorer påverkar alltid byggnader, dock kan dess effekter påskyndas av byggfel och misstag.

1. Användning: Alla typer av aktiviteter som äger rum i byggnader leder till gradvis förstörelse. Denna typ av belastning är kanske den minst uppenbara men inte den minst obetydliga. Faktum är att små upprepade belastningar kan få stora effekter, ta till exempel vilka effekter ett bra elavtal med en kampanj ger jämfört med ett dyrare. Prisskillnaden kommer märkas efter hand. På samma sätt kommer små upprepade belastningar på sikt påverka byggnadens hållfasthet.

2. Belastning: Oavsiktlig belastning beror huvudsakligen på bränder som är så pass förekommande att byggnader är anpassade för denna typ av risk. Även jordbävningar och översvämningar är belastningar som kan rasera strukturen.

3. Miljö: Förekommande miljöbelastningar är korrosion i metall, fukt- och mögelskador på trä samt nötning av buller, vind och vatten. Dessa typer av belastningar är till skillnad mot bränder långsamma.

Leave a Reply

mts_schema