Hur anlitar man hantverkare på ett bra sätt?

Alla som gått i drömmar om att genomföra ett byggprojekt, har säkerligen haft en del funderingar på hur man bäst anlitar en hantverkare. Det är minst sagt många problem som kan uppstå längs vägen om det vill sig illa. För att få en så smärtfri process som möjligt gäller det att ta allt i rätt ordning. Här kommer lite funderingar och tips på vad man kan tänka på.

Viktigt med kommunikation

De flesta problem med hantverkare som uppstår, hade kunnat undvikas. Ofta handlar det om kommunikation som brustit. Man har inte fått det resultat man förväntat sig helt enkelt. Misskommunikation kan uppstå i allt ifrån materialval, tidsåtgång till totala kostnaden. Genom att på förhand göra ett avtal som noggrant förtydligar dessa tre saker, löper man mindre risk för att oklarheter uppstår. Vill man vara helt säker anlitar man en ROT-tjänst som https://built.se/ som kan utforma en offertförfrågan på ett smart sätt, så att all misskommunikation kan vara ett minne blott. De kan även vara med genom hela byggprocessen, för att göra projektet till en smärtfri process för den som anlitat byggarna. Här kan man även få hjälp med alla möjliga ROT-tjänster och verkligen få fart på sitt byggande.

Planering A och O

Att ha en bra plan redan från början är viktigt för att kunna kommunicera till byggfirman vad man själv förväntar sig. Mentalt bör man även förbereda en slags B-plan om det uppstår stora ändringar på vägen. Kostnadskalkyler kan spricka, och då kan det finnas skäl att se över den ursprungliga planen. Att låsa fast sig vid en enda lösning är sällan ett bra alternativ. Det är väldigt vanligt att byggfirman får göra en del oväntade lösningar under byggprojektets gång. Det är naturligt och nästan alltid ofrånkomligt. Genom att skapa en prioritetslista, är det lättare att föreslå saker man kan göra avkall på. Kanske kan man vänta med terrassen, till förmån för interiören som kanske blev omständligare än man trott. Kanske räcker det med en carport, istället för ett varmgarage, för att spara pengar.

Vad kan man göra när problem uppstår?

Det första man måste göra om problem uppstår är naturligtvis att så snabbt som möjligt påtala detta för byggfirman, och helst skriftligt med datum. Eftersom det sällan är bra att betala i förskott får man helt enkelt hålla inne med betalningen, om det är stora brister som har framkommit. Det kan handla om att byggfirman inte ens dyker upp. Man kan inte hålla inne med avtalad betalning om allting levererats som det varit uppgjort. Man kan heller inte ha orimliga förväntningar, som gör att minsta ändring i schemat är omöjlig. Det finns många saker som är utanför byggfirmans kontroll, exempelvis stormväder eller andra saker som försenar ett bygge. Att hålla inne med en betalning är så att säga det sista kortet man kan dra, om saker inte har gjorts på ett avtalat sätt. Uppstår ännu fler problem kan man vända sig till Konsumentverket för råd.

Leave a Reply

mts_schema