Kakelugnen – en möbel med värmande funktioner

 

Det finns idag flera företag som tillverkar den allt mer populära kakelugnen. Kakelugnen är idag en produkt som lyckats behålla sin plats i våra bostäder som både möbel och värmekälla.  

De första kakelugnarna var ugnar med inmurade krukor i ugnsväggarna. Då den varma luften stannade kvar i krukorna kunde ugnen användas som ett värmemagasin. Krukorna ersattes senare av kakel utformade som skålar med samma effekt, och var vanliga i Italien under 600-talet. Den moderna kakelugn vi idag talar om började utvecklades cirka 600 år senare i bland annat Tyskland, och var ugnar som fick sin värme från ett närliggande rum eller utrymme. Dessa ugnar var byggda av enfärgade kakelplattor, vilka dök upp i Sverige första gången på Stockholms slott under 1500-talet, och hade då gått till ett mer färgglatt kakel. Under denna tid började det även eldas i ugnarna framifrån.

666px-kakelugn_fran_rorstrand_ca_1900Det var inte förens under 1700-talet som kakelugnen fick fotfäste i Sverige på grund av den stora vedbristen. Stångjärn var under den tiden landets främsta exportvara, och för att framställas krävdes stora mängder bränsle. Samtidigt behövdes även mycket ved till uppvärmningen av bostadshus där de ineffektiva spisarna släppte ut det mesta av värmen genom skorstenen. Kakelugnen började därför diskuteras som en bättre värmekälla, och under 18- och 1900-talet blev kakelugnen den främsta värmekällan i bostadshus och andra byggnader. I början hade endast de rika råd med kakelugnen, men allteftersom urbaniseringen växte blev kakelugnen vardaglig. Ett vanligt yrke under denna tid var kakelugnsmakare. För de rika byggdes en finare typ av kakelugnar under 1900-talet, som bla endast skulle eldas med ett visst kol. Efter första världskriget började olika centralvärmesystem utvecklas, och kakelugnen förlorade sin betydelsefulla roll för människan.

Under 2000-talet har kakelugnen fått en alltmer utsmyckande roll i hemmet på grund av dess historia och utseende. Kakelugnen avbildades bland annat på svenska frimärken 2013. Samtidigt finns ett växande intresse för kakelugnen på grund av det moderna samhällets stigande energipriser. För villaägare är det möjligt att sänka sina energikostnader med hjälp av kakelugnen, men då kakelugnen hör till historian inser ännu inte alla kakelugnens fördelar.

Leave a Reply

mts_schema