Regler för kamin och kakelugn

Att elda med ved är faktiskt ganska miljövänligt eftersom det handlar om en förnyelsebar energikälla. Det gäller dock att man eldar på rätt sätt och följer de gällande bestämmelserna, annars kan rökutvecklingen vara skadlig för såväl miljö som människor. I den här texten ska vi titta på några av de regler som gäller alla oss som gillar den värme och mysfaktor man kan få från en vedkamin eller kakelugn. En grundregel är att förbränningen ska ske under så hög temperatur som möjligt, det minskar rökutvecklingen. En anläggning klarar dock inte hur hög temperatur som helst.

New fireplace working on ChristmasHårdare krav i antågande

Om några år kommer kraven att skärpas på spisar, kaminer och kakelugnar som används för vedeldning. Det kommer inte längre att vara tillåtet att använda en alltför omodern panna. Det man vill slippa är rubriker som: ”Kvinna fördes till sjukhus efter nattlig brand i villa”. Gamla pannor kan även innebära obehag för grannar och ha negativ miljöpåverkan. En nytillverkad panna ska vara miljömärkt och det finns även, redan idag, bestämmelser kring skorstenar och sotning. Det är kommunerna som bestämmer hur reglerna ser ut lokalt. Man kan nekas bygglov om man planerar för en vedeldad fastighet i ett område där detta inte anses vara lämpligt.

Vad får man elda?

Det finns en del villaägare som ser sin eldstad som en slags sopförbränningsstation och som eldar allt från ved till papper, stenkol, plast och gummiföremål. Vissa material, gummi är ett sådant, ger mycket mer energi i förhållande till sin vikt än vad ved gör. Men vid förbränningen kan stinkande eller till och med giftiga ämnen bildas. Allt för höga temperaturer kan även leda till att en eldstad eller skorsten går sönder och att det uppstår eldsvådor. Skorstensbrand är en vanlig följd av slarvigt eldande. Målat och impregnerat virke är också mycket olämpligt att elda i en panna avsedd för en mindre fastighet.

Leave a Reply

mts_schema