En säker byggarbetarplats

Att jobba med byggarbete är idag mycket vanligt och många ger sig in i branschen redan som unga. Här finns det mycket kunskap och erfarenhet att hämta, men trots det är byggarbetet ett mycket farligt yrke och ett flertal olika olyckor kan inträffa. Sanningen är att byggbranschen faktiskt är den bransch där flest olyckor rapporteras, om man jämför med andra typer av arbeten.

Som arbetsgivare är det viktigt att du tar till alla möjliga metoder för att säkerställa att arbetsplatsen är så säker som möjligt. Det betyder att man måste försöka minska säkerhetsriskerna och förebygga att olyckor kan uppstå. Här nedan har vi samlat en lista på några av de bästa metoderna som du kan använda dig av för att du och dina anställda ska vara trygga.

Bästa metoderna för en trygg arbetsplats

Informera dina arbetstagare

När en ny arbetstagare ska kliva in på arbetsplatsen är det du som arbetsgivare som har i uppgift att informera och göra din anställd medveten om vilka risker som finns. En arbetstagare som inte har fått tillräckligt med information utgör faktiskt den absolut största faran på arbetsplatsen. Ett misstag kan inte bara leda till att arbetstagaren i fråga råkar ut för något, utan denne kan också utsätta sina kollegor för samma problem.

Rätt utrustning

Om ni använder er av fel eller olämplig utrustning är risken för olyckor mycket stor. Se därför till att din byggarbetsplats är försedd med all utrustning som behövs för att hantera arbetsuppgiften på ett tryggt och säkert sätt. Bra utrustning kan du beställa online hos stallningsprodukter.se och få snabb leverans och bra priser. Utöver detta måste även maskiner och verktyg vara välfungerande och anpassade för ändamålet.

Utbildning

Utbildning är mycket viktig när man ger sig in i byggbranschen. Många typer av yrkeskunskaper kan man skaffa sig allt eftersom, men en som man bör ha koll på redan innan är säkerheten. Det är inte bara dina arbetstagare som ska vara utbildade och informerade, utan du som arbetsgivare måste också se till att du håller dig uppdaterad. Se därför till att du regelbundet deltar i lämpliga utbildningar för att på så sätt säkerställa att dina säkerhetskunskaper alltid är på topp.

En bra arbetsledning

Att ha koll på alla anställda kan vara en svår uppgift som få arbetsgivare hinner med. Därför är det bra att se till så att du har en professionell och kunnig arbetsledare som kan befinna sig på plats och säkerställa att allt går rätt till. Arbetsledarens uppgift bör då vara att se till så att man följer de säkerhetsbestämmelser som finns, men även hålla koll på arbetstagarna under arbetsdagen för att se till så att inga bestämmelser bryts. Arbetsledaren har alltså en betydande roll för säkerheten på arbetsplatsen.

Leave a Reply

mts_schema